Юридически услуги

Ние от Overtaim Consultin g знаем, че всяко начало е трудно. Имате хубава идея, но ви трябва екип. Необходими са счетоводител, юрист/адвокат – все пак не може всеки да разбира от всичко, а и не е необходимо. Вие сте достатъчно прозорливи и вече сте разбрали, че е по-добре да наемете екип от професионалисти, отколкото да влагате време и енергия в нещо, което не ви е присъщо. В крайна сметка всеки работи най-добре в собствената си област и е способен да изкара най-много, докато работи нещо, което го прави щастлив. Но тук идва въпроса – Кой да наема? Как да съм сигурен, че този човек е подходящ и ще ми свърши работа с необходимата грижа? Как да избера?

За нашите клиенти предлагаме и юридически услуги. Екипът ни от адвокати и юристи, занимаващи се с различни области на правото, които предоставят адекватни услуги на конкурентни цени в нашите офиси в София, Пловдив и Берковица могат да ви съдействат за следното:

 • Регистрация на нова фирма или извършване на промени по вече съществуваща компания;
 • Изготвяне на граждански или трудови договори с вашите служители;
 • Изготвяне на договори с вашите контрагенти;
 • Пълно съдействие при придобиване/продажба/наем на недвижим имот – проверка на продавачите, дали върху имота има учредени тежести, изготвяне на предварителен договор, изготвяне на окончателен договор във формата на нотариален акт, съдействие при преговорите и през целия процес, така, че Вашите интереси да са защитени;
 • Подготовка и вписване на особени залози пред ЦРОЗ;
 • Процесуално представителство по дела на фирмата;
 • Представитгелство по изпълнитгелно производство, целта на което е да съберете вземанията си от контрагентги, които отказват да плащат;
 • Регистрация на марки и патенти пред Българското патентно ведомство;
 • Защита и съдействие при ревизионни производства – обжалване на ревизионни доклади и ревизионни актове;
 • Регистрация като Администратор на лични данни в Комисията за защита на личните данни;
 • Разбработване и съгласуване на вътрешни правила;
 • Изготвяне на правни становища по поставени от вас въпроси;
 • Съдействие за изготвяне на документация за участие в обществени поръчки;
 • Юридически съвети за всекидневната работа във вашата фирма;
 • Регистрация на юридически лица с нестопанска цел;

“Overtaim Consulting, ни помогнаха на етап в който изпитвахме известни затруднения с документацията за нашия проект.”

И. НиколовСобственик, дружество

Нашето портфолио от Юридически услуги включва следните услуги

ТЪРГОВСКО И ДРУЖЕСТВЕНО ПРАВО
Виж повече
ТРУДОВО ПРАВО
Виж повече
БАНКОВО, ФИНАНСОВО ПРАВО И КАПИТАЛОВИ ПАЗАРИ
Виж повече
РЕГИСТРАЦИЯ НА НОВА ФИРМА ИЛИ ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРОМЕНИ ПО ВЕЧЕ СЪЩЕСТВУВАЩА КОМПАНИЯ
Виж повече
ПЪЛНО СЪДЕЙСТВИЕ ПРИ ПРИДОБИВАНЕ/ПРОДАЖБА/НАЕМ НА НЕДВИЖИМ ИМОТ
Виж повече
СЪД И АРБИТРАЖ
Виж повече

Искате да се свържете с нас ? Изпратете ни директно запитване от бутона "свържете се с нас".

Някой от фирмите с които работим.