РЕГИСТРАЦИЯ НА НОВА ФИРМА ИЛИ ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРОМЕНИ ПО ВЕЧЕ СЪЩЕСТВУВАЩА КОМПАНИЯ

Най-основният фактор за започване осъществяването на вашата идея е да създадете фирма, с която да осъществявате дейността си. Най-често разпространените капиталови дружества в България са дружествата с ограничена отговорност (ООД и ЕООД) и акционерните дружества (АД, ЕАД). Важно е да знаете, че минималния капитал за регистрация на ООД и ЕООД е 2 лева, докато АД и ЕАД са свързани с по-крупни начинания и минималния капитал е 50 000 лева. Тъй като регистрацията на ново дружество крие известни тънкости ние от Overtaim Consulting ще ви съдействаме с целия процес от подготовка на документите, през подаването им в Търговския регистър до излизане на регистрацията на новата ви фирма. За да ви улесним максимално свеждаме необходимото от ваша страна до следното:

  • Да изберете име на фирмата – ние ще проверим дали вече няма фирма със същото или подобно име и ще обсъдим варианти за промени, ако това се налага;
  • Да изберете правната форма – при ООД има двама или повече съдружници, докато при ЕООД собственикът на дружеството е само един;
  • Да решите с какво ще се занимава дружеството – важно е да се формулира предмет на дейност, който да отговаря на дейностите, които смятате да извършвате – разбира се ние ще ви консултираме и помогнем във формулировката, ако е необходимо;
  • Да решите къде ще бъде седалището и адеса на управление на дружеството – в общия случай това е адреса на който получавате официална кореспонденция от държавните органи и от вашите контрагенти;
  • Да решите колко ще бъде капитала на дружеството и ако то е ООД – как ще бъде разпределен между съдружниците;
  • Да решите кой/и ще управляват дружеството. Управителите могат да бъдат повече отг един, като е възможно всеки да има конкретен ресор;

След като сте готови с отговорите на тези въпроси ще изготвим необходимите документи и ще ви ги изпратим, за да ги разгледате и подпишете. Следващите стъпки са кратко посещение в офиса ни в София, Пловдив или Берковица и след това на нотариус и в избрана от Вас банка, в която да откриете сметка и да внесете капитала. Когато сте готови и с това остава само да подадем документите към Търговския регистър и готово … няколко дни по-късно ще имате вашата собствена фирма.

Ако имате партьори от чужбина, които не знаят добре български, но искат да са запознати с документите, може да изготвим всичко необходимо за регистграцията на фирмата на два езика – бълграски и английски/несмки/фрески/руски … схванахте идеята. По този начин от една страна чуждестранните ви партьори ще са сигурни какво подписват, а от друга вие ще си спестите ролята на преводач и тълковник на представените юридически документи.