Производствено Хале – гр. Пловдив

Строителен Надзор и Проджект Мениджмънт на производствено хале в гр. Пловдив (индустриална зона).